Onderzoeksinfrastructuur

Untitled Document

Ondergronds laboratorium HADES

Diep onder het SCK•CEN in Mol bevindt zich een dikke kleilaag: de Boomse klei. In de zoektocht naar een oplossing voor de veilige berging van hoogradioactief afval, bouwde het SCK•CEN in de Boomse kleilaag een laboratorium op 225 meter onder de grond. Dit kreeg toepasselijk de naam HADES, god van de onderwereld. HADES staat voor High Activity Disposal Experimental Site.

Via het economisch samenwerkingsverband ESV EURIDICE verricht het SCK•CEN samen met NIRAS, de nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen, onderzoek naar de haalbaarheid van de berging van hoogradioactief afval in de diepe kleilagen.

Verschillende fasen

Veilige en duurzame oplossing

In verschillende fasen bouwden we ondergronds een aantal galerijen. De constructie van de toegangsschacht startte in 1980, in 2007 realiseerden we de voorlopig laatste uitbreiding. De langste galerij meet 180 meter. Doorheen de jaren verbeterden we de uitgravingstechnieken en zijn we erin geslaagd nieuwe methodes te ontwikkelen die de kleilagen minimaal verstoren. Verder onderzoeken we hoe de klei reageert op de warmte van hoogradioactief afval. De warmte bootsen we na met elektrische weerstanden.
Met de experimenten in het HADES-laboratorium onderzoeken we in realistische bergingsomstandigheden hoe klei zich gedraagt als gastheer van radioactief afval. Door onze studies over meer dan 30 jaar weten we nu dat we de berging van radioactief afval in een kleiformatie die al miljoenen jaren stabiel is, mogen beschouwen als een veilige en duurzame oplossing. De kleilaag houdt de radioactieve stoffen uitstekend vast en beschermt zo mens en milieu.

 

Foto's van HADES

Ontdek meer: Technologie voor de toekomst - Berging radioactief afval

 

Meer informatie op ons Science Platform (Engels)