Onderzoeksinfrastructuur

Reactor BR2

Reactor BR2 (Belgian Reactor 2) behoort tot de krachtigste en meest flexibele onderzoeksreactoren ter wereld. De reactor werkt sinds de opstart in 1962 op uranium. Water onder druk dient als koelmiddel en moderator. BR2 ondergaat tot midden 2016 een grondige onderhouds- en moderniseringsoperatie. Voor het verzekeren van een veilige en efficiënte uitbating worden verschillende systemen en componenten preventief vervangen.

Splijtstoffen- en materialenonderzoek

 
Radio-isotopen

 
Gedopeerd silicium

BR2 speelt een belangrijke rol in het internationale onderzoek naar hoe materialen zich in een kernreactor gedragen. Zo bestralen we in BR2 allerlei splijtstoffen en structuur-materialen voor verschillende types reactoren en voor het Europese kernfusieprogramma. Dankzij de intense straling kunnen we de veroudering van deze bestraalde materialen bestuderen. BR2 draagt zo bij tot de veiligheid van bestaande maar ook nieuwe kernreactoren.
Reactor BR2 neemt 20 tot 25 % van de totale wereldproductie van de belangrijkste radio-isotopen op zich. Dit kunnen we opdrijven tot 65 % per week wanneer de reactor in werking is. Deze radio-isotopen zijn onmisbaar in onder andere de diagnose en de behandeling van kankers. Andere toepassingen vinden we terug in de industrie, zoals in systemen om lasnaden te controleren en de dichtheid en het vochtgehalte van stoffen te bepalen.
In BR2 bestralen we silicium en zo ontstaat gedopeerd silicium. Dit is een hoogwaardige halfgeleider. Voor bepaalde toepassingen is enkel silicium geschikt dat bestraald is in een kernreactor. Deze halfgeleiders vormen het basismateriaal voor de elektronische componenten van bijvoorbeeld systemen voor zonne- en windenergie, hybride auto’s en hogesnelheidstreinen.
 

Detectie van neutrino’s

Een consortium van Belgische, Britse en Franse wetenschappers heeft succesvol een nieuwe soort neutrinodetector ontwikkeld en opgesteld binnen de onderzoeksreactor BR2. Dit ambitieuze project werd SoLid (“Search for oscillation with a Lithium-6 detector”) genoemd en heeft als doel een antwoord te geven op een essentiële vraag binnen deeltjesfysica die de wetenschappelijke wereld al jaren stimuleert: bestaan steriele neutrino’s?

Foto's van BR2 

BR2-brochure

Meer informatie op ons Science Platform (Engels)