SCK•CEN Academy for Nuclear Science and Technology

Dankzij zestig jaar onderzoek rond vreedzame toepassingen van ioniserende straling heeft het SCK•CEN een enorme hoeveelheid kennis en knowhow in huis over nucleaire wetenschap en technologie. De overdracht ervan naar de volgende generaties behoort tot de kernopdrachten van ons onderzoekscentrum.

Opleiding en training 

Opleidings- en trainingscentrum

De rijke ervaring, de ontwikkeling van innovatieve projecten en de beschikbaarheid van grote nucleaire installaties en gespecialiseerde laboratoria, maken ons perfect om de rol van opleidings- en trainingscentrum op te nemen. Om al onze activiteiten op dit vlak te bundelen, is begin 2012 de 'SCK•CEN Academy for Nuclear Science and Technology' opgericht.

Hoofdtaken van de SCK•CEN Academy

Binnen het SCK•CEN beheert de Academy for Nuclear Science and Technology alle opleidings- en trainingsactiviteiten. De SCK•CEN Academy heeft vier hoofdtaken:

  • Jonge wetenschappers begeleiden.
  • Opleidingen geven, zowel op academisch niveau als trainingsprogramma’s (op maat).
  • Beleidsondersteuning voorzien op gebied van ontwikkelingen in nucleaire opleidingen en trainingen.
  • Kritische intellectuele capaciteiten ontwikkelen.

 

Inhoudelijke vakgebieden

De SCK•CEN Academy ontplooit haar activiteiten in alle onderzoeksdomeinen van het SCK•CEN:

Naast onze activiteiten in België werkt de SCK•CEN Academy over de landsgrenzen heen. De nucleaire sector, de medische sector, de niet-nucleaire industrie, de overheid, onderzoekscentra en de academische wereld, allen doen ze beroep op ons.

 

Onze lesgevers

Wie bij ons een opleiding of cursus volgt, krijgt onderricht van vakspecialisten die in hun job dagelijks te maken hebben met het onderwerp van hun lessen. Daarnaast bekwaamden ze zich door hun jarenlange onderwijservaring in het ‘vertalen’ naar de praktijk van de ingewikkelde en technische materie.

 

Meer informatie

Contact: academy@sckcen.be

Website SCK•CEN Academy: academy.sckcen.be (Engels)

Brochure: SCK•CEN Academy (Engels)

 

logo SCKCEN Academy