Bescherming van mens en milieu

Studies naar impact van straling op de mens en het milieu: radio-ecologisch onderzoek en biosfeermodellen

Nucleaire activiteiten hebben onvermijdelijk een invloed op de mens en zijn natuurlijke omgeving. Om deze impact precies te kunnen inschatten, willen we het gedrag en de verspreiding van radioactieve stoffen in het milieu begrijpen. Alleen met die kennis zijn we in staat om een inschatting te maken van de stralingsbelasting op mens en milieu en om de juiste maatregelen te nemen om deze  te beperken. Al deze studies vallen onder de noemer biosfeerimpactstudies.

Voorspellende modellen

Het SCK•CEN voert tal van laboratorium- en veldexperimenten uit om een beter inzicht te krijgen in de processen die aan de basis liggen van de distributie van radioactieve stoffen in het milieu. Aan de hand daarvan ontwikkelen we verspreidingsmodellen. Een mooi voorbeeld daarvan is een simulatiemodel dat de interactie tussen grondwater, bodem en planten in kaart brengt. Meerjarige planten nemen grondwater op en dragen zo bij tot de verspreiding van radioactiviteit in het leefmilieu. Daarnaast doen we onderzoek naar de effecten van straling op planten. Met deze kennis ontwikkelen we wetenschappelijke modellen die voorspellen welke radiologische dosissen mens en leefmilieu te verwerken krijgen.

Onze onderzoekers bestuderen verder hoe we de radiologische besmetting van het leefmilieu en de stralingsbelasting kunnen voorkomen door de ontwikkeling van tegenmaatregelen. We bestuderen afvalberging, industrieën die werken met materialen met natuurlijke radioactiviteit, routinelozingen van de nucleaire industrie, nucleaire ongevallen, …

Radioecologisch onderzoek