Bescherming van mens en milieu

Optimaliseren van medische stralingsdosissen

X-stralen en radio-isotopen vallen onmogelijk weg te denken uit de hedendaagse gezondheidszorg. De radiologie brengt organen in beeld, de nucleaire geneeskunde diagnosticeert en behandelt kanker met radio-isotopen en de radiotherapie gebruikt straling voor kankertherapieën. Daarnaast ontstaan er voortdurend nieuwe medische nucleaire toepassingen. Zoals met alle vormen van radioactiviteit zijn ook aan deze toepassingen risico’s verbonden voor zowel de patiënten als het medisch personeel. Het SCK•CEN investeert veel in baanbrekend onderzoek om deze stralingsdosissen tot een absoluut minimum te beperken zonder de voordelen van de radioactiviteit te verliezen.

 

Bescherming van prematuren

Te vroeg geboren baby’s kampen bijna allemaal met onderontwikkelde longen. De eerste maanden ondergaan deze kindjes veelvuldig radiografieën van de luchtwegen. Baby’s, en zeker prematuren, zijn zeer gevoelig voor straling. Daarom moet de dosis zo beperkt mogelijk blijven. Maar, de kwaliteit van een radiologisch beeld staat rechtstreeks in verhouding met de hoeveelheid straling. Wij deden de afgelopen jaren veel onderzoek naar het broze evenwicht tussen een minimale stralingsdosis en een voldoende hoge beeldkwaliteit.

Hiervoor ontwikkelden we nieuwe modellen om voor elk orgaan de ideale dosis te bepalen. Daarbij bevestigden we het nut van een extra filter die de stralingsdosis in de longen met een vierde verlaagt zonder veel in te boeten op de beeldkwaliteit. We voeren een nationale studie uit om de algemene stralingsbelasting bij prematuren in ons land in kaart te brengen.

Huidbeschadiging bij interventieradiologie

Steeds meer medische behandelingen of onderzoeken gebeuren via interventieradiologie. Hierbij krijgt de patiënt een klein gaatje in de huid. Onder visuele controle met radiologische technieken gaan door dit gaatje allerlei naalden, voerdraden en katheders. Dit soort interventies gebeurt veelvuldig bij het plaatsen van pacemakers en stents, het in beeld brengen van bloedvaten, …

Wanneer een ingreep lang duurt, kan de oplopende radioactiviteit huidschade veroorzaken. In samenwerking met verschillende universitaire ziekenhuizen ontwikkelden we een meetmethode om de drempelniveaus voor huidschade bij interventieradiologie te bepalen en op te volgen. Ook hebben we beschermingsmethoden voor het medisch personeel uitgewerkt.