Productie van radio-isotopen

> Medische toepassingen
> Industriële toepassingen
> Kwaliteit en betrouwbaarheid

Medische toepassingen

Reactor BR2 speelt een belangrijke rol in de productie van verschillende types van medische radio-isotopen. Het SCK•CEN neemt gemiddeld zo’n 20 à 25 % van de wereldbehoefte voor zijn rekening. Dit kunnen we opdrijven tot 65 % per week wanneer de reactor in werking is. We voeren productie-opdrachten uit voor grote radio-farmaceutische bedrijven uit alle delen van de wereld.

Een radio-isotoop is een onstabiele variant van een chemisch element dat volgens een proces van radioactief verval spontaan uiteen valt en hierbij radioactieve straling uitzendt. De geneeskunde gebruikt deze radio-isotopen voor medische beeld-vorming.

De meting van de uitgezonden straling laat toe om het radio-isotoop in het lichaam nauwkeurig van buitenaf te monitoren en bijgevolg de functie van het betrokken orgaan of metabolisme te ontleden.

In toenemende mate worden radio-isotopen gebruikt voor medische behandelingen zoals kankertherapie en pijnbestrijding. De uitgezonden straling doodt de ziekteveroorzakers.

Het SCK•CEN produceert radio-isotopen voor deze verschillende medische toepassingen.

 
Enkele voorbeelden van medische beeldvorming
 • Oncologie en cardiologie: technetium-99m
  (beschikbaar uit molybdeen-99/technetium-99m generatoren)
 • Longen: Xenon-133
Enkele voorbeelden van kankerbestrijding
 • Curietherapie (interne radiotherapie): iridium-192
 • Brachytherapie en prostaatkanker: jodium-125
 • Schildklierkanker: jodium-131
 • Vaste tumoren: lutetium-177
Enkele voorbeelden van andere medische toepassingen
 • Injectie in door reuma aangetaste gewrichten: erbium-169
 • Cardiologie: renium-188 (beschikbaar uit wolfraam-188/renium-188 generatoren)
 • Pijnbestrijding van botmetastases (samarium-153, strontium-89, renium-186 …)

Industriële toepassingen

We produceren ook radio-isotopen voor industriële toepassingen zoals:

 • Radiografische kwaliteitscontrole van lasverbindingen: iridium-192
 • Sterilisatie van voedingsmiddelen: kobalt-60
 • Toepassingen in de chemische sector (kwik-203, broom-82, argon-41)

Kwaliteit en betrouwbaarheid

Onze klanten waarderen onze hoge betrouwbaarheid als leverancier. De productie van radio-isotopen en de verdeling naar onze klanten, gebeuren onder een strikte kwaliteitscontrole. Dit proces is gecertificeerd volgens de Europese norm EN ISO 9001:2000.

Contact: bernard.ponsard@sckcen.be 

 

Meer informatie op ons Science Platform (Engels)

Rad4med.be

Het SCK•CEN is lid van Rad4Med.be, het Belgische netwerk voor toepassingen van straling in de gezondheidszorg, gericht op het wereldwijd bevorderen van dit concept.

More info: www.rad4med.be