Materiaaltesten

De veilige werking van een kerncentrale hangt af van de goede staat van alle onderdelen. Bepaalde daarvan, zoals de stoomgeneratoren, ondergaan regelmatig onderhoud of worden na verloop van tijd volledig vernieuwd om de veiligheid te verzekeren. De vervanging van het reactorvat – de kuip waarin de nucleaire reacties plaatsvinden – is technisch en economisch niet haalbaar.

Het SCK•CEN ontwikkelde de afgelopen jaren een bewakings-programma om de degradatie (verbrossing) van het kuipstaal van de Belgische kerncentrales op te volgen. Dat leidde tot aanvragen om dit innovatieve materiaaltestpro-gramma ook in te zetten voor buitenlandse kerncentrales in onder meer Argentinië, Zwitserland, Spanje, …

We bieden volgende diensten
op vlak van materiaaltesten

  • Corrosie- en mechanische analyses
  • Microstructurele en niet-destructieve analyses
  • Radiochemische analyses (meer info)

Voor allerlei materialen

  • Verschillende soorten metalen en legeringen (bijvoorbeeld staal voor de reactorkuip)
  • Elektrische bekabeling en de effecten van de straling op het isolatie-materiaal van de kabels
  • Nucleaire splijtstofelementen en hun samenstellingen

Contact: sven.van.den.berghe@sckcen.be

Laboratorium voor hoge en middelhoge activiteit

Analyses en metingen

 

Meer informatie op ons Science Platform (Engels)