Consultancy op maat

Binnen al onze expertisedomeinen kunnen klanten uit binnen- en buitenland rekenen op consultancy op maat. Samen bekijken we de vraag - en de probleemstelling om tot heldere en bruikbare resultaten te komen. We zetten hiervoor al onze knowhow en ervaring in ten dienste van de klant.

Wenst u een deskundig advies over één van onze onderzoeksthema's?

Contacteer onze afdeling 'Diensten, Consultancy, R&D' voor een eerste verkennend gesprek.

Contact 

Dirk Ceuterick
business@sckcen.be
+ 32 14 33 35 09