Radiochemische analyses

Tal van bedrijven zoals kerncentrales, producenten van medische radioisotopen, bedrijven gespecialiseerd in de verwerking van radioactief afval en nucleaire onderzoeksinstellingen doen op ons beroep voor chemische en radiochemische analyses.

Wij bepalen de chemische en radiochemische samenstelling en de activiteit (alfa-, bèta- en gamma-activiteiten) van radionucliden in

  • Waterige oplossingen: uitloogwater, koelwater van reactoren, afvalwater, etc.
  • Vaste stoffen: radioactief afval, bestraalde en niet-bestraalde kernsplijtstoffen, harsen, filters, bodemstalen, etc.

Voor de analyse van zowel laag- als hoogradioactieve stalen beschikken we over een brede waaier aan analytische apparatuur en radiochemische laboratoria. Deze zijn uitgerust met trekkasten, handschoenkasten en loodafgeschermde cellen. Dankzij de jarenlange ervaring en de opgebouwde expertise kunnen wij de chemische en radiochemische samenstelling van de meest complexe materialen en stalen analyseren.

Voor complexe stalen gebruiken we specifieke staalvoorbereidingstechnieken en passen we radiochemische scheidingen toe voorafgaand de analyse.

Onze radiochemische onderzoeken zijn complementair met de lage radioactiviteitsmetingen uitgevoerd op het SCK•CEN.

Handschoenkast om zeer radiotoxische stalen te manipuleren en analyseren

Warme cellen (“hot cells”) om sterke gammastralers te manipuleren en verwerken

 

Contact

Dr. Andrew Dobney: andrew.dobney@sckcen.be

Dr. Lesley Adriaensen: lesley.adriaensen@sckcen.be

 

Meer informatie op ons Science Platform (Engels)