Veiligheid

Non-proliferatie:
verspreiding van kernwapens vermijden

Om de verspreiding van nucleair materiaal en kernwapens te voorkomen (non-proliferatie), moeten splijtstoffen zoals uranium en plutonium op een verantwoorde wijze beheerd en gecontroleerd worden. Het toezicht op het vreedzaam gebruik ervan gebeurt door het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA). Het SCK•CEN ondersteunt het IAEA in de ontwikkeling van steeds effectievere en efficiëntere controlemethoden.

Technische inspecties

Het SCK•CEN leidt al bijna 30 jaar het Belgische steunprogramma voor het IAEA en ontwikkelt bijvoorbeeld technieken om plutonium in opgebrande splijtstof uit kerncentrales zoals Doel en Tihange te meten. Ook ontwikkelt het SCK•CEN inspectiemethoden voor nieuwe Belgische kerninstallaties zoals de toekomstige onderzoeksreactor MYRRHA en een geologische berging voor hoogradioactief afval.

Kernwapenprogramma snel opsporen

Samen met de Universiteit Antwerpen ontwikkelden wij een lijst met politieke en economische indicatoren waarmee we al in een vroeg stadium de opstart van een kernwapenprogramma in een bepaald land kunnen detecteren. Enkele indicatoren zijn: aard van het regime, bondgenootschap met een nucleaire wapenstaat, geopolitieke situatie, beschikbaarheid van splijtbaar materiaal, … Dit nieuwe preventiesysteem kan in de toekomst mee bepalen welke landen meer en strengere controles door het IAEA mogen verwachten.