Veiligheid

Waken over de veiligheid van kerncentrales

Het SCK•CEN heeft een belangrijk aandeel in de veilige uitbating van kerncentrales in binnen- en buitenland. Door de studie van splijtstoffen en bestraalde materialen, bouwden we een enorme kennis op over de verouderingsprocessen van kernreactoren. Zo kan de ioniserende straling in een reactor de structuurmaterialen aantasten en scheurtjes veroorzaken.

Deze onderzoeken voeren we uit in onze reactor BR2 en het laboratorium voor hoge en middelhoge activiteit (LHMA). We bestralen eerst materialen in BR2 waarna het LHMA de schade en de verouderingsprocessen analyseert. Deze testresultaten vormen de basis om de levensduur van kernreactoren nauwkeurig te voorspellen.

Bewakingsprogramma

Uitbaters van binnen- en buitenlandse kerncentrales schakelen ons in om het kuipstaal van hun reactorvaten te controleren. Aan de hand van onze conclusies nemen de overheden en de uitbaters een onderbouwde beslissing over het al dan niet langer openhouden van de centrales. De internationale vraag naar het geavanceerde bewakingsprogramma dat we hiervoor ontwikkelden, zit sterk in de lift.

We gebruiken voor dit bewakings-programma proefstukken die bestaan uit hetzelfde materiaal als de reactorkuip en het lasmateriaal. Deze proefstukken zitten in capsules tussen de reactor en de reactorkuip. Door de capsules op vastgestelde tijdstippen te verwijderen en te onderzoeken, volgen we de evolutie van de kuipmaterialen op en voorspellen we eventuele schade in de toekomst.

Langere levensduur splijtstoffen

Dankzij ons splijtstoffenonderzoek adviseren we energieproducenten om op een veilige manier de gebruiksduur van hun splijtstoffen te verlengen. Op die manier ontstaat er minder radioactief afval en kunnen we onze uraniumvoorraden zo efficiënt mogelijk gebruiken met de huidige reactoren.

Door het gedrag van de splijtstof en de evolutie van zijn eigenschappen nauwkeurig in kaart te brengen, maken we het mogelijk om minder dan 1 op 1 miljoen splijtstofnaalden met een defect te hebben. Bij het optreden van een defect aan een naald kan ook dat onderzocht worden en zo leren we telkens meer over de oorzaken van zulke defecten. Op die manier verbeteren we voortdurend de materialen en de processen.