Radioactiviteit: altijd en overal

Wat is radioactiviteit en wat is ioniserende straling?

Radioactiviteit speelt zich af op het niveau van de allerkleinste bouwstenen van een stof: de atomen. De meeste atomen zijn stabiel maar bij sommige is het evenwicht in de kern verstoord door een overaanbod van neutronen of protonen. In dat geval heeft de kern te veel energie, wat betekent dat hij onstabiel of radioactief is. Deze onstabiele atoomkernen geven hun teveel aan energie af via straling. Dit proces, ook radioactief verval genoemd, gaat door tot de atoomkernen een evenwicht bereiken.
Wanneer de vrijgekomen energie door een andere materie gaat, botsen de stralen met andere atomen of moleculen. Hierbij raken deze andere atomen of moleculen elektrisch geladen, waardoor het ionen worden. Dit verschijnsel heet ionisatie. We spreken dan ook van ioniserende straling. Deze straling kan een schadelijke invloed hebben op mensen, dieren, planten, bacteriën, …

 

Meer info: Bescherming van mens en milieu

Meer info: Gezondheid