Radioactiviteit: altijd en overal

Natuurlijke radioactieve stoffen

De aardkorst bevat radioactieve stoffen die een zeer lange halveringstijd hebben, zelfs langer dan 500 miljoen jaar. Belangrijke voorbeelden zijn uranium, thorium en kalium-40. De stralen van deze natuurlijke stoffen bereiken ons via de bodem en bouwmaterialen. Dit gebeurt op twee manieren: als uitwendige bestraling of als inwendige besmetting via de voeding of onze ademhaling. In dat geval spreken we over een inwendige blootstelling.

Radon

Uit natuurlijk uranium ontstaat spontaan het radioactieve edelgas radon. Dit gas beweegt zich vrij in de bodem en in bouwmaterialen, zodat een deel ervan in de lucht terechtkomt. We ontvangen een groot deel van de natuurlijke straling via het inademen van radongas.
De natuurlijke radioactiviteit in de bodem verschilt van plaats tot plaats. In het zuiden van België, meer bepaald in de Ardennen, de Condroz en de streek tussen Samber en Maas liggen de radonconcentraties veel hoger dan in Vlaanderen of Nederland. Oorzaak is de grotere radoninfiltratie vanuit de verweerde rotsachtige bodem.