Radioactiviteit: altijd en overal

Medische blootstelling

In België vertegenwoordigt de medische blootstelling aan ioniserende straling meer dan 95 procent van de totale blootstelling aan niet-natuurlijke stralingsbronnen. De rest is afkomstig van andere toepassingen, zoals kernenergie, of van de neerslag van atoombomproeven tijdens de koude oorlog en na het ongeval in de kerncentrale van Tsjernobyl. De medische blootstelling verschilt sterk van persoon tot persoon, afhankelijk van het aantal en de soort onderzoeken dat u ondergaat.
Elke Belg ondergaat jaarlijks gemiddeld 1,2 röntgenonderzoeken, waarbij het in 14 procent van de gevallen gaat om een CT-scan. Bij deze techniek bouwt de computer een gedetailleerd medisch beeld op uit een veelheid van röntgenopnames waardoor we een aanzienlijke stralingsdosis krijgen.
Naast medische beeldvorming is er de nucleaire geneeskunde waar de patiënt een radioactieve stof krijgt toegediend. Aan de buitenkant van het lichaam wordt de verdeling van de stof in het lichaam gemeten, zodat de specialisten een goed beeld krijgen van de werking van de organen.
Met radioactiviteit kunnen we ook kanker behandelen. Dit heet radiotherapie. Het succes hangt af van de nauwkeurigheid waarmee men de destructieve stralen kan richten op de tumoren zonder de gezonde weefsels te beschadigen.

 

Meer info: Bescherming van mens en milieu

Meer info: Gezondheid