Radioactiviteit: altijd en overal

Kosmische straling

De natuurlijke achtergrondstraling omvat naast radioactieve stoffen in de omgeving en in ons lichaam ook kosmische straling. Vanuit de ruimte bestookt een constante stroom van deeltjes aan hoge snelheid onze planeet. Sommige deeltjes vertrekken van de zon, maar de meeste komen van buiten ons zonnestelsel.

We onderscheiden de primaire en secundaire kosmische straling. De primaire straling zijn de deeltjes die vanuit de ruimte rechtstreeks op aarde invallen, maar door de beschermende atmosfeer het aardoppervlak niet bereiken. Door de interactie van de primaire straling met de atmosfeer ontstaat secundaire straling die ons wel voor een deel bereikt. Dit proces brengt ook andere radioactieve stoffen voort zoals tritium en koolstof-14.
Hoe hoger in de atmosfeer, des te hoger de kosmische straling. Ongeveer elke 1,5 kilometer verdubbelt de opgelopen dosis. Drie à vier trans-Atlantische heen- en terugvluchten, komen overeen met de gemiddelde jaarlijkse blootstelling aan kosmische straling in België: 0,35 millisievert per jaar.

 

Meer info: In de ruimte