Gezondheid

Bestrijding van kanker

Bij radiotherapie, ook bekend als ‘bestraling’, vernietigen ioniserende stralen de kankercellen. Een stralenbundel wordt precies gericht op de tumor. Bij radiotherapie is het belangrijk de toegediende stralingsdosis en het bestralingsveld haarfijn te berekenen zodat de ioniserende straling zo weinig mogelijk schade veroorzaakt aan gezonde weefsels en organen.

Op dit vlak levert het SCK•CEN innovatief onderzoek. Voor radiotherapie zijn er verschillende radio-isotopen zoals jodium en iridium die een zeer gerichte bestraling mogelijk maken, waardoor de patiënt een lagere dosis krijgt dan bij een ‘klassieke’ externe radiotherapie met X-stralen. Zo ontstaan er minder bijwerkingen voor een even goede of zelfs betere bestrijding van de tumor.

Bij andere behandelingen komt de ioniserende straling van binnen het lichaam, via een inspuiting met radio-isotopen of door medicijnen in te nemen. Dit noemen we radiofarmaca.

 

Het SCK•CEN levert 20 tot 25 procent van de belangrijkste radio-isotopen die wereldwijd nodig zijn om deze behandelingen uit te voeren. Het grootste deel van de productie - maar liefst 90 procent - is molybdeen-99. Dit radio-isotoop dient voor medische beeldvorming om tumoren snel te detecteren en goed op te volgen zodat de kans op genezing sterk verhoogt.

Molybdeen-99 wordt ook gebruikt bij chirurgische ingrepen, zoals hartoperaties zonder de borstkas te moeten openen, wat de recuperatie van de patiënt bevordert. Molybdeen-99 maakt bovendien het monitoren van bepaalde organen mogelijk met het oog op de juiste toediening van geneesmiddelen.

Ook in de palliatieve geneeskunde worden bepaalde radio-isotopen toegediend, zoals strontium-89. Bijvoorbeeld bij terminale patiënten met bottumoren neemt de levenskwaliteit sterk toe dankzij de effectieve pijnbestrijding zonder de nevenwerkingen van morfine en andere pijnstillers.

 

Meer info: Productie van radio-isotopen

Meer info: Medische stralingsdosissen optimaliseren 

Medische toepassingen