Duurzame kernenergie

Reactoren van de vierde generatie

Reactoren van de vierde generatie maken efficiënter gebruik van splijtstoffen, waardoor ze een hoger rendement halen met veel minder radioactief afval tot gevolg. Met dezelfde hoeveelheid natuurlijk uranium kunnen de nieuwe reactoren tot 50 keer meer energie opwekken dan de vorige generaties. Deze innovatieve reactoren zijn zelfs in staat om opnieuw energie te produceren uit het bestaande radioactief afval.

Wij testen in onze installaties en laboratoria tal van materiaalsoorten en splijtstoffen die voor deze toekomstige kernreactoren kunnen dienen. Daarnaast doen we metingen en berekeningen om de ontwikkeling en veilige uitbating ervan mogelijk te maken. Dit onderzoek gebeurt in reactor BR2 en in het laboratorium voor hoge en middelmatig activiteit. Op termijn zetten we hiervoor onze nieuwe onderzoeksinstallatie MYRRHA in.

Veel langer toekomen met uraniumreserves

We kunnen kernenergie opwekken door uraniumkernen te splijten. In de huidige watergekoelde reactoren veroorzaken ‘trage’ neutronen deze splijting. Het koelwater remt de neutronen af waardoor ze enkel uranium-235 splijten.

Reactoren van de vierde generatie werken met snelle neutronen die ook uranium-238 splijten. Omdat natuurlijk uranium amper 0,7 procent uranium-235 bevat en maar liefst 99,3 procent uranium-238, zullen deze ‘snelle’ reactoren de op aarde aanwezige uraniumvoorraad veel efficiënter gebruiken. Als deze reactoren tegen 2030 operationeel zijn, komen we nog duizenden jaren toe met de huidige uraniumreserves. Gebeurt dit niet, dan is de hele voorraad natuurlijk uranium op tegen 2100.


Minder kernafval dat minder radiotoxisch is

Omdat reactoren van de vierde generatie het natuurlijk uranium efficiënter gebruiken, blijft er in de eerste plaats veel minder radioactief afval over. Bovendien herbruiken deze reactoren hun afvalstoffen van de kernreactie via een proces van transmutatie.

De hoeveelheid radioactief afval daalt daardoor drastisch en blijft veel minder lang radiotoxisch. Dankzij de nieuwe reactoren blijft de hoeveelheid kernafval beperkt tot amper één procent van wat de huidige reactoren aan afval opleveren.

 

Meer info: Nieuwe reactoren en splijtstoffen