Duurzame kernenergie

Kernfusiereactoren

De vele onderzoeken die het SCK•CEN uitvoert, brengen kernfusie een stap dichterbij. Deze technologie is vandaag nog toekomstmuziek, maar moet op termijn een duurzame en veilige energieopwekking mogelijk maken. Fusiereactoren produceren geen langlevend radioactief afval.

Een fusiereactor heeft als brandstoffen deuterium en tritium nodig (twee isotopen van waterstof). Deuterium is ruimschoots aanwezig in zeewater. Het tritium wordt geproduceerd uit lithium, wat op zijn beurt ook uit zeewater komt. Een onuitputtelijke bron!

 

Voordat kernfusie effectief duurzame energie opwekt, hebben we nog een lange weg te gaan. De technische en praktische uitdagingen zijn groot. Een belangrijke stap voorwaarts is de bouw van de testfusiereactor ITER in Cadarache (Frankrijk). Wereldwijd bundelen tal van onderzoekscentra, waaronder het SCK•CEN, de krachten in dit project om de technologie verder te ontwikkelen en op punt te stellen.

Sinds 2009 neemt België, met het SCK•CEN als coördinator, deel aan de ‘broader approach’ of ‘bredere aanpak’ van kernfusie. Dit Japans-Europees initiatief heeft als doel technologieën te ontwikkelen en onderzoek te verrichten dat niet in ITER kan gebeuren. Dit is cruciaal voor de bouw van commerciële fusiereactoren na  ITER.

 

Meer info: Kernfusie