Onderzoeksinfrastructuur

Reactor VENUS: project GUINEVERE

De onderzoeksreactor VENUS, wat staat voor Vulcan Experimental Nuclear Study, werkt sinds 1964. Deze flexibele installatie onderging al meerdere verbouwingen en moderniseringen. VENUS werd aanvankelijk ingezet om de optimale splijtstoffenconfiguratie te bestuderen voor diverse kernreactoren. Dankzij de flexibiliteit van VENUS konden we verschillende samenstellingen simuleren.

Van VENUS naar GUINEVERE

Experimenten voor nieuwe systemen

In 2008 begon het SCK•CEN met de volledige ombouw van VENUS voor het GUINEVERE-project wat staat voor Generator of Uninterrupted Intense NEutrons at the lead VEnus Reactor. Het project ging van start in 2010 en sindsdien heet de reactor VENUS-F. Met het GUINEVERE-project konden we in 2011 een wereldprimeur realiseren: het eerste schaalmodel van een subkritische reactor met volledige loodkern die aangestuurd wordt door een deeltjesversneller.
GUINEVERE speelt een onmisbare rol in het onderzoek naar versneller aangedreven systemen of ADS'en, waarvan MYRRHA de eerste test- en onderzoeksreactor zal zijn. Met de constructie van GUINEVERE als schaalmodel hebben we een grote stap voorwaarts gezet in de ontwikkeling van MYRRHA.
Op dit ogenblik voeren we een experimenteel programma uit om de meetmethoden te valideren voor de bepaling van de subkriticiteit(dit is een belangrijke veiligheidsparameter van het systeem) in verschillende omstandigheden.
De experimenten dragen bij tot de veiligheid van MYRRHA en toekomstige ADS'en. Deze systemen zullen onder meer in staat zijn tot transmutatie. Dit is een proces waarbij langlevend radioactief afval omgevormd wordt in afvalproducten die veel minder radiotoxisch zijn.

Foto's van VENUS-F

 

Meer informatie op ons Science Platform (Engels)