Onderzoeksinfrastructuur

Nucleaire en niet-nucleaire laboratoria

Laboratorium voor hoge en middelhoge activiteit

Het SCK•CEN telt verschillende nucleaire en niet-nucleaire laboratoria. Het laboratorium voor hoge en middelhoge activiteit (LHMA) focust op het effect van radioactieve bestraling op materialen, zoals bijvoorbeeld verouderingsprocessen in reactorvaten of de effecten van uraniumsplijting op de brandstof van de reactor. Het laboratorium heeft alle nodige infrastructuur om veilig met hoogradioactieve onderdelen om te gaan, zoals afgeschermde ‘hot-cells’ met robotarmen.
Het labo draagt bij tot de veiligheid van bestaande reactoren, tot de efficiëntie van splijtstoffen en tot de ontwikkeling van materialen voor nieuwe reactortypes: zo moeten we vooraf exact weten hoe de onderdelen, bijvoorbeeld de stalen reactorkuip, zich op lange termijn gedragen in een stralingsomgeving. Ook de studie van mogelijk defecte splijtstofnaalden uit een reactor ergens ter wereld, behoort tot de mogelijkheden van dit laboratorium.

De resultaten zijn essentieel om de levensduur van kerncentrales wereldwijd correct te voorspellen en een efficiënte en veilige uitbating mogelijk te maken.

Andere laboratoria

Het SCK•CEN beschikt verder nog over tal van andere nucleaire en niet-nucleaire laboratoria die zich specialiseren in metingen van lage radioactiviteit of stralingsbescherming. Ook onderzoeken op vlak van radiobiologie, microbiologie, radio-ecologie, ruimtevaart, radiochemie en dosimetrie gebeuren in onze eigen gespecialiseerde labo's.

Metingen en analyses

Radiobiologie, microbiologie en radio-ecologie

 

Meer informatie op ons Science Platform (Engels)