Onderzoeksinfrastructuur

Reactor BR3: in ontmanteling

Reactor BR3 (Belgian Reactor 3) was als prototype drukwaterreactor opera-tioneel van 1962 tot 1987. Dit reactortype komt wereldwijd het meest voor in kerncentrales. BR3 was in Europa de eerste in zijn soort, op wereldschaal zal hij over enkele jaren de eerste zijn die weer volledig verdwijnt.

Ontmanteling

Europa koos BR3 om in primeur een volledige reactorontmanteling uit te voeren en dit in al zijn facetten door het SCK•CEN te laten bestuderen. Wij ontwikkelden hiervoor in eigen huis nieuwe methodes om de veiligheid tijdens het volledige afbraakproces te garanderen.
De verworven kennis op gebied van stralingsbescherming, radioactief afval en ontmantelingstechnieken laat ons toe om de zorgvuldige afbraak van nucleaire installaties wereldwijd te ondersteunen.
De informatie biedt ook een uitstekende leidraad bij het ontwerpen van nieuwe installaties zodat deze later ook veilig en efficiënt te ontmantelen zijn.

 

Foto's van BR3 

Ontdek meer: Technologie voor de toekomst - Ontmanteling

 

Meer informatie op ons Science Platform (Engels)