Onderzoeksinfrastructuur

Reactor BR1

Reactor BR1 (Belgian Reactor 1) functioneert als eerste onderzoeksreactor in België al sinds 1956. Deze luchtgekoelde grafietreactor werkt op natuurlijk uranium en blinkt uit in flexibiliteit. Naast ons eigen onderzoek staat hij ten dienste van andere onderzoekscentra, universiteiten en de industrie. Zo wordt reactor BR1 ingezet voor het ijken van meetinstrumentenbestralingstesten en de opleiding van nucleaire experts.

Enkel op aanvraag

Reactor BR1 werkt sinds de komst van reactor BR2 niet meer volcontinu, maar enkel op intern of extern verzoek. Nog steeds functioneert BR1 op de oorspronkelijke uranium splijtstoffen.
Na al die jaren verbruikte de reactor tot nu toe amper 1 procent van zijn brandstof. We kunnen dus nog probleemloos vele jaren verder. De uitbatingskosten van de reactor liggen bijzonder laag, waardoor de toekomst van BR1 verzekerd is.

Foto's van BR1

 

Meer informatie op ons Science Platform (Engels)