Fundamenteel en toegepast onderzoek

Twee soorten onderzoek hand in hand

Het SCK•CEN verricht zowel fundamenteel als toegepast wetenschappelijk onderzoek. Beide lopen meestal samen en sluiten nauw op elkaar aan. Via het fundamenteel onderzoek bestuderen we – zonder meteen oog te hebben voor concrete toepassingen – de bouwstenen en basisprincipes van nucleaire processen. Wanneer onze medewerkers zich wijden aan toegepast onderzoek – soms zijn het eerder ontwikkelingen – ontwerpen zij, al dan niet op vraag van onze partners of klanten, een oplossing voor concrete uitdagingen.

Enkele voorbeelden van ons onderzoek

Invloed van radioactiviteit op de mens

Fundamenteel: inzicht krijgen in hoe menselijke genen reageren op de ioniserende straling van radioactieve stoffen, de gevoeligheid van ongeboren leven voor straling onderzoeken, …
Toegepast: meewerken aan de ontwikkeling van geneesmiddelen en radiotherapieën om kankers te behandelen, invloed van kosmische stralen op astronauten onderzoeken, zorgen voor het behoud van vruchtbaarheid na bestraling, …
 

Berging van radioactief afval

Fundamenteel: de karakteristieken van klei bestuderen, de duurzaamheid van beton onderzoeken op lange termijn, …
Toegepast: bergingsexperimenten uitvoeren in het ondergrondse laboratorium HADES, meewerken aan de ontwikkeling van de bergingsinstallatie voor kortlevend laag en middelactief radioactief afval in Dessel, …
 

Bescherming van het milieu

Fundamenteel: effecten op bodem, microben en planten analyseren na een besmetting met radioactieve stoffen en metalen.
Toegepast: concrete maatregelen uitwerken om velden en akkers te saneren na een besmetting.
 

Veilige uitbating van kerncentrales

Fundamenteel: onderzoeken hoe materialen reageren op ioniserende straling, de schade (bv. scheurtjes) en verouderingsproccessen in kaart brengen, …
Toegepast: het staal van de reactorkuip van binnen- en buitenlandse kernreactoren bewaken zodat deze veilig kunnen worden uitgebaat.
 

Meer informatie

Brochure: SCK•CEN hoogtepunten 2016

Multimedia: Mediatheek

Onderzoek en projecten: Engelstalig Science Platform 

Wetenschappelijk publicaties: SCK•CEN Institutional Repository