SCK•CEN versterkt samenwerking met Marokko

2018-11-29

In het kader van een economische missie in Marokko dat van 26 tot 28 november plaatsvond, zette het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK•CEN) zijn samenwerkingsovereenkomst met het Centre National de l’Energie des Sciences et Techniques Nucléaires (CNESTEN) kracht bij. Het Belgische onderzoekscentrum zal zijn expertise op het vlak van reactordosimetrie en de productie van medische radio-isotopen ter beschikking stellen aan zijn Marokkaanse evenknie.

Een delegatie van maar liefst 469 politici en ondernemers reisden naar Marokko voor de economische missie onder leiding van prinses Astrid. Het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK•CEN) deed eveneens de verplaatsing om het partnerschap met het Marokkaanse onderzoekscentrum CNESTEN te intensiveren.

Beide onderzoekscentra werken al twintig jaar samen aan verscheidene wetenschappelijke projecten in verschillende domeinen van nucleaire toepassingen. In 2011 hebben ze hun samenwerking officieel bekrachtigd met de ondertekening van een Memorandum of Understanding, die in 2016 vernieuwd werd. In het kader van dat samenwerkingsakkoord wisselen de Belgische en Marokkaanse experten kennis uit over materiaalonderzoek, radiologisch toezicht,
dosimetrie, onderzoek, opleiding en training, en de productie van medische radio-
isotopen die in nucleaire geneeskunde worden gebruikt.

In het kader van de economische missie hebben België en Marokko beslist om met een intentieverklaring een nieuwe impuls te geven aan die samenwerking. Die samenwerkingsovereenkomst werd ondertekend door Derrick Gosselin, voorzitter van Raad van Bestuur van het SCK•CEN; Eric van Walle, directeur-generaal van het SCK•CEN, en Khalid el Mediouri, directeur-generaal van CNESTEN. De ondertekening vond plaats in aanwezigheid van staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Pieter De Crem, tevens speciaal gezant van de federale regering voor het onderzoeksproject MYRRHA.

Eric van Walle: “België beschikt een unieke expertise in het brede domein van toepassingen in nucleaire wetenschap en technologie, en in het bijzonder nucleaire geneeskunde. Met onze BR2-onderzoeksreactor produceren we tot 65% van de wereldwijde vraag naar medische radio-isotopen. We verheugen ons dat we die expertise kunnen inzetten bij projecten van onze Marokkaanse collega’s en hen begeleiden bij het ontwikkelen van de productiecapaciteit van die radio-isotopen, die essentieel zijn voor de diagnose en behandeling van kanker.”

"Met dit samenwerkingsakkoord onderstreept het SCK•CEN nogmaals hun wereldwijde leidersrol bij het ontwikkelen en de productie van medische radio-isotopen. Expertise die zij bovendien ter beschikking stellen van hun partners, zodat zoveel mogelijk mensen van deze technologie gebruik kunnen maken”, aldus staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Pieter De Crem. “De regeringsbeslissing van september 2018 waarbij de federale overheid 558 miljoen euro zal investeren in MYRRHA, zal het voor het SCK•CEN mogelijk maken om ook in de toekomst een belangrijke rol te blijven spelen wat betreft het onderzoek en de productie van medische radio-isotopen voor de diagnose en behandeling van kanker. Een investering in het belang van ons allen."

Perscontact

Maud Vanderthommen +32 (0) 473 58 61 04 - maud.vanderthommen@sckcen.be
Cathy Schoels +32 (0) 0477 68 02 80 - cathy.schoels@gmail.com