Even voorstellen

Het SCK•CEN behoort tot de grootste onderzoeksinstellingen van België. Meer dan 750 medewerkers zetten zich iedere dag in voor de ontwikkeling van vreedzame toepassingen van radioactiviteit. Onze ontwikkelingen resulteerden al in een lange lijst van innovatieve en toekomstgerichte toepassingen voor de medische wereld, de industrie en de energiesector. Onze expertise is wereldwijd erkend.

Drie onderzoeksthema’s krijgen doorheen al onze activiteiten extra aandacht:

 

Het SCK•CEN werkt samen met tal van onderzoekspartners in binnen- en buitenland. De werking van het SCK•CEN heeft op talrijke vlakken rechtstreekse invloed op het dagelijkse leven in onze samenleving. Naast onze activiteiten als onderzoekscentrum, organiseren we opleidingen en bieden we gespecialiseerde diensten en consultancy aan.

 

SCK•CEN-bedrijfsbrochure

SCK•CEN-bedrijfsfilm 

Meer video's, foto's en brochures vindt u in onze mediatheek

 

Onze missie

Als Stichting van Openbaar Nut verricht het SCK•CEN grens-verleggend onderzoek naar kernenergie en ioniserende straling voor civiel gebruik en ontwikkelt het nucleaire technologieën voor maatschappelijk waardevolle doeleinden. We realiseren dit door middel van onafhankelijk, fundamenteel en toegepast onderzoek, en door het aanbieden van advies, opleiding, diensten en producten.

Onze visie

Het Studiecentrum voor Kernenergie wenst een toonaangevende onderzoeksinstelling te zijn en een centrum van uitmuntendheid van internationaal niveau. Gedreven door een combinatie van geïnspireerde wetenschappers, ingenieurs en een unieke infrastructuur, streven we ernaar innoverende technologieën te ontwikkelen die een antwoord bieden op de maatschappelijke vragen en noden op het gebied van kernenergie en ioniserende straling. Veiligheid en duurzaamheid staan hierbij steeds voorop.

 

Onze waarden

Verantwoordelijkheid

 • Volstrekte voorrang voor de veiligheid in al haar aspecten, met inbegrip van de beveiliging en de milieu-impact, zowel als voorwerp van onderzoek en diensten als in de uitbating van de eigen installaties.
 • Stipt gebruik van de beschikbare middelen ten dienste van de wetenschap en de samenleving.

Uitmuntendheid

 • Kennis, deskundigheid en dienstenprestaties van wereldniveau.
 • Op uitdagingen en opportuniteiten gericht onderzoek.
 • Wetenschappelijke projecten en publicaties van het hoogste niveau.

Innovatie

 • Ruimte voor creativiteit in de voordracht en de uitwerking van toepassingen en innoverende projecten.
 • Stimulerende werkomgeving.
 • Follow-up en systematische toepassing van relevante nieuwe technologieën.

Integriteit

 • Stipte en systematische toepassing van de wetenschappelijke methode en ethiek.
 • Besluitvormings- en adviesproces op basis van wetenschappelijke deskundigheid.

Duurzaamheid

 • De optimale benutting van de middelen en de materialen nastreven.
 • Bijdragen aan oplossingen voor de energieproblematiek en het beheer van radioactief afval.
 • Steeds de sociale en ethische aspecten insluiten zoals weergegeven in het ethisch charter van het Centrum.
 

Een ethisch charter als leidraad

In 2009 stelde het SCK•CEN een vernieuwd ethisch charter op. Alle medewerkers kregen de kans om deel te nemen aan interne debatten over de aard en de inhoud van dit belangrijke document. Het uiteindelijke charter, onderschreven door al onze medewerkers, gaat een stuk verder dan traditionele waarden zoals onderlinge samenwerking en transparantie naar de buitenwereld.

Het ethisch charter biedt ook een leidraad voor hoe we als instelling en als individuele medewerker moeten omgaan met een technologie die onvermijdelijk risico’s met zich meedraagt en waarover binnen onze maatschappij uiteenlopende opinies bestaan.

Voor het SCK•CEN is dit belangrijke document veel meer dan een intern werkinstrument. Het is een levende tekst die moet uitdagen tot voortdurende reflectie. Niet alleen intern, maar ook in discussie met de buitenwereld. We staan dan ook open voor elke vorm van feedback.

 

Ethisch charter SCK•CEN

Meer info: het SCK•CEN voor u - Uw keuze voor de toekomst