Toegang en bezoek onderzoekscentrum Mol

> Bezoekers en leveranciers externe perimeter
> Bezoekers interne perimeters
> Externe werknemers op het SCK•CEN
> Laatste jaar secundair onderwijs wetenschappen en techniek
> Universiteiten en hogescholen
> Toegang Lakehouse
Eduroam

Bezoekers en leveranciers externe perimeter

In het belang van uw en onze beveiliging gelden er strikte toegangsprocedures voor bezoekers en leveranciers. Wanneer u bij het SCK•CEN in Mol een vergadering of presentatie moet bijwonen binnen de externe perimeter of moet leveren in het magazijn of op een werf, geldt volgende procedure.

 1. U meldt zich tussen 8.30 en 17.30 uur aan de hoofdingang. U vermeldt uw naam, de reden van uw bezoek en de naam van uw contactpersoon. Daarna wordt uw identiteit gecontroleerd op basis van uw identiteitskaart of internationaal paspoort. Na een controle van de reden van uw bezoek, ontvangt u een bezoekersbadge. Indien u ook een gecontroleerde of bewaakte zone bezoekt, ontvangt u ook een dosismeter.
 2. De medewerker van het SCK•CEN waarmee u hebt afgesproken, haalt u af waarna u onder zijn of haar begeleiding het domein betreedt om te vergaderen of te leveren.
 3. U draagt deze bezoekersbadge steeds zichtbaar boven uw kleding. De medewerker van het SCK•CEN, die u tijdens het bezoek begeleidt, ondertekent een document wanneer u het domein verlaat.
 4. U geeft bij het verlaten van het domein het ondertekende document, de bezoekersbadge en eventueel de dosismeter opnieuw af aan de hoofdingang, waarna u uw identiteitsdocumenten terugkrijgt.

Meer info: Adres en routeplan | toegang@sckcen.be

Bezoekers interne perimeters

Voor interne perimeters op het domein gelden bijkomende controles en striktere toegangsregelingen. Om voor een specifieke opdracht toegang te krijgen tot deze zones, moet u onderstaande stappen doorlopen:

 1. Uiterlijk één maand voor uw bezoek vult u het nodige aanvraagformulier in. Indien u in het buitenland verblijft, dient u een termijn van 3 maanden te respecteren. Vul dit document volledig in. Vergeet uw handtekening niet.
 2. Het SCK•CEN maakt dit formulier over aan het FANC, het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. Dit agentschap onderzoekt of u de interne perimeter mag betreden.
 3. Indien u goedkeuring krijgt, meldt zich op de afgesproken datum tussen 8.30 en 17.30 uur aan de hoofdingang. U vermeldt uw naam, de reden van uw bezoek en de naam van uw contactpersoon. Daarna wordt uw identiteit gecontroleerd op basis van uw identiteitskaart of internationaal paspoort. Na een controle van de reden van uw bezoek, ontvangt u een bezoekersbadge. Indien u ook een gecontroleerde of bewaakte zone bezoekt, ontvangt u ook een dosismeter.
 4. De medewerker van het SCK•CEN waarmee u hebt afgesproken, haalt u af waarna u onder zijn of haar begeleiding het domein en de nucleaire zones kan betreden.
 5. U draagt de bezoekersbadge steeds zichtbaar boven uw kleding. De medewerker van het SCK•CEN, die u tijdens het bezoek begeleidt, ondertekent een document wanneer u het domein verlaat.
 6. U geeft bij het verlaten van het domein het ondertekende document, de bezoekersbadge en eventueel de dosismeter opnieuw af aan de hoofdingang, waarna u uw identiteitsdocumenten terugkrijgt.

Meer info: Adres en routeplan | toegang@sckcen.be

Externe werknemers op het SCK•CEN

Om als externe werknemer op het domein van het SCK•CEN werken te mogen uitvoeren, verwachten we de nodige kennis over de wettelijke veiligheidsvoorschriften en het reglement voor derden + Verklaring in te vullen.

U en uw arbeidsgeneesheer vullen een aantal formulieren tijdig in. Indien u geen arbeidsgeneeskundig toezicht heeft mag u onze medische dienst contacteren.

Afhankelijk van de werken die u moet uitvoeren, organiseren we een informatiesessie met verschillende inhoudelijke modules. Alle modules vindt u in onze veiligheidsanimaties.

Om te controleren of u en uw medewerkers de informatie goed begrijpen, moet u een test afleggen aan de hoofdingang. We verwachten een minimumscore van 70 procent. U herhaalt deze test jaarlijks. 

Als u de test met succes heeft afgelegd en alle toegangsmodaliteiten zijn vervuld, wordt een badge aangemaakt. Deze badge draagt u steeds zichtbaar boven uw kleding wanneer u zich op het domein bevindt. Wanneer u het domein verlaat, geeft u deze badge opnieuw af aan de hoofdingang.

Meer info: Adres en routeplan | toegang@sckcen.be

Laatste jaar secundair onderwijs wetenschappen en techniek

Klassen van het 5e en 6e jaar van het secundair onderwijs met de focus op wetenschappen en techniek krijgen de unieke kans om het SCK•CEN te bezoeken onder begeleiding van hun leerkracht. Onze gidsen nemen je mee in de wondere wereld van de nucleaire wetenschap en technologie: ze vertellen je meer over kernenergie en ruimtevaartonderzoek, je ziet een kernreactor en leert over ons ondergronds onderzoekslabo voor radioactief afval. We hebben een boeiend aanbod voor een voor- of namiddag of een hele dag.

Aanvragen?

Het SCK•CEN legt elk schooljaar enkele data vast waarop we klassen uitnodigen.

 1. Wie één van deze data wil reserveren, vraagt dit minstens één maand vooraf aan via de website voor jongeren.
 2. Vervolgens contacteren wij u om het bezoek verder te bespreken.
 3. Uiterlijk 10 werkdagen voor het bezoek bezorgt u ons via het formulier de identiteitsgegevens van alle leerlingen en begeleiders.

Maximum?

Een bezoek beperkt zich tot maximum 34 personen, minimum 2 volwassen begeleiders inbegrepen. Vanaf 17 bezoekers splitsen we de groep in twee.

Meer info over onze klasbezoeken vindt u op de website voor jongeren, of kan u aanvragen via academy@sckcen.be.

Universiteiten en hogescholen

Voor studenten aan universiteiten en hogescholen voorzien we een bezoek op maat, aangepast aan de richting en achtergrondkennis.

U moet een bezoek altijd tijdig aanvragen. Uiteraard gelden er aantal toegangsregels op een nucleair domein.

Indien u een bezoek wenst af te spreken, bekijk dan de mogelijkheden op de Engelstalige SCK•CEN Academy website of contacteer ons via academy@sckcen.be.

Toegang hotel-restaurant Lakehouse

De toegang tot het hotel-restaurant Lakehouse is vrij voor bezoekers. Deze infrastructuur ligt volledig buiten het beveiligde domein. U bereikt het Lakehouse via de weg rechts van de hoofdingang.

Meer info: Adres en routeplan SCK•CEN | Contactgegevens Lakehouse