Nucleair Design Ingenieur

550
2019-05-31
Onbepaald
Protonen Target Onderzoek

Functiebeschrijving

Het SCK•CEN ontwikkelt de multifunctionele bestralingsinstallatie MYRRHA, een flexibele snelspectrum onderzoeksreactor die wordt aangedreven door een deeltjesversneller (ADS = Accelerator Driven System). Volgens het gefaseerde implementatieplan van MYRRHA zal een eerste installatie op het SCK•CEN te Mol worden gebouwd, bestaande uit een lineaire protonversneller van 100 MeV, gekoppeld aan een protondoel-faciliteit. Deze faciliteit bevat een installatie voor de “online extractie en scheiding” van radioactieve isotopen (Engels: ISOL, Isotope Separation OnLine) voor fundamenteel onderzoek in de natuurkunde en voor medische toepassingen. De faciliteit zal eveneens een doelstation voor onderzoek naar materialen voor fusie-gerelateerde toepassingen bevatten. In de ISOL faciliteit worden radioactieve isotopen geproduceerd door specifieke materialen te bestralen met de protonenbundel. De geproduceerde isotopen worden onttrokken uit de bestraalde materialen, geïoniseerd en uitgezuiverd door middel van een mass-separator om uiteindelijk als “radioactieve ionenbundels” (RIB) aangeleverd te worden aan de verschillende eindgebruikers.

In het kader van dit project is het Institute for Advanced Nuclear Systems (ANS) op zoek naar een Nucleair Design Ingenieur om toe te treden tot de Proton Target Research (PTR)-eenheid van de Accelerator Project (ACP)-groep.

Als “Nucleair design ingenieur” levert u ondersteuning voor de installatie, het testen, de inbedrijfstelling, het gebruik en het onderhoud van een complexe onderzoeks-installatie, meer specifiek:

• De vereisten definiëren voor het bestralingsstation, het massa separator station , de opslag van uitgeputte doelen en de opslag van de ISOL-modules, onder meer rekening houdend met de betrouwbaarheidseisen waar de faciliteit aan moet voldoen;
• Als interface met de ontwerpers van de hot-cells de vereisten definiëren voor het ontwerp en de werking van de hot-cells;
• Leidinggeven aan de fases voor het conceptuele ontwerp, het gedetailleerde ontwerp, de aanbesteding, de installatie en de inbedrijfsstelling van het opslagsysteem voor gebruikte doelen binnen de faciliteit;
• Bijdrages leveren voor het ontwerp van het systeem dat dient om radioactieve gassen op te slaan alvorens ze worden uitgestoten;
• Input en bijdrages leveren voor de afschermingssystemen van de faciliteit, in samenwerking met de teams die zorg dragen voor de afschermings- en activatieberekeningen, het gebouwontwerp en het ontwerp van de conventionele systemen;
• Bijdragen aan de integratie van de systemen binnen de PTF en daarbij de verschillende interfaces tussen teams en groepen beheren, met begrip voor de vereisten van het onderhoud van de diverse ISOL-componenten en -systemen;
• Zorg dragen voor de invoering van veiligheidssystemen die overeenkomen met de veiligheidstaken van PTF;
• Waarborgen dat alle ISOL-componenten en primaire systemen zijn ontworpen in overeenstemming met de veiligheidsvereisten;
• De gevraagde input inleveren voor de verkrijgen van de vergunningen voor de faciliteit;
• Definiëren van het normatieve kader voor het systeemontwerp ende selectie van componenten, in overeenstemming met de veiligheidsclassificatie van  de componenten.

Vereiste kwalificaties

•Master of Science in de Ingenieurswetenschappen in nucleaire techniek of vergelijkbaar;
•Ervaring met werken in een nucleaire faciliteit;
•Ervaring met het ontwerp en/of de werking van componenten/systemen die op afstand worden gehanteerd en de manipulatie ervan in hot-cells; goede kennis van de verwerking van kernafval;
•Ervaring in omgevingen met hot-cells;
•Ervaring met het ontwerp en/of de integratie van vacuümsystemen;
•Goede communicatie- en coördinatievaardigheden;
•Bekwaamheid om technische specificaties en rapporten in het Engels op te stellen;
•Ervaring met een 3D-modelleringsomgeving;
•Ervaring met het opstellen van P&ID's en technische tekeningen.

 

 


Contact

Indien u vragen heeft, contacteer

Van Pottelbergh Patricia
+32 (0)14 33 83 14