Business Development Advisor

342
2017-10-07
Onbepaald
Business Development & Support

Functiebeschrijving

De Business Development Advisor zal dossiers voorbereiden voor de betrokken hiërarchie (instituutsdirectie, Management Committee, ...) en voert analyses uit (marktanalyses, prijsanalyses, interne competenties, evaluatie van reële kosten, beschikbaarheid van personeel en materialen, kostenbatenanalyses, etc.) die nodig zijn om solide business plannen te implementeren voor het aanboren van nieuwe markten en het uitvoeren van nieuwe investeringen om aan veranderende markteisen te kunnen voldoen.
De Adjunct-directeur BD&S, bevoegd voor Business Development, superviseert de taken en verantwoordelijkheden van de Business Development Advisor en biedt tevens ondersteuning.
Hij/zij zal

 • marktanalyses uitvoeren in de ontwikkelingsdomeinen van het SCK•CEN en hiermee de nodige input leveren voor het business plan
 • marktsignalen detecteren waardoor we onze offertes kunnen scherpstellen, ons imago kunnen afstemmen op de markt en een efficiënt marketingbeleid kunnen voeren
 • marketingacties lanceren en een marketingbeleid uitwerken voor de verschillende domeinen en actviteiten eigen aan het SCK•CEN
 • de inventaris van producten en diensten die het SCK•CEN aanbiedt periodiek opvolgen en actualiseren
 • netwerken opbouwen en onderhouden met klanten, (potentiële) partners en sectorfederaties waarin het SCK•CEN actief is
 • assistentie verlenen en deelnemen aan beurzen, conferenties, colloquia, seminaries en congressen m.b.t. onderwerpen waarvoor het SCK•CEN activiteiten kan ontplooien met het oog op business development
 • business plannen ontwikkelen voor projecten van variabele omvang (van +10.000€ tot +1.000.000€)
 • de nodige data verzamelen om business plannen uit te schrijven die de specifieke onderzoeks- en nucleaire aspecten van het SCK•CEN integreren zoals veiligheid, stralingsbescherming, non-proliferatie, vertrouwelijkheid, etc.
 • assistentie verlenen aan de juristen om aangepaste structuren op te zetten – al dan niet met medewerking van een derde partij – via het uitwerken van processen en noodzakelijke akkoorden om de beoogde activiteiten te kunnen uitvoeren
 • studies en volledige kostenbatenanalyses uitvoeren voor investeringen of projectvoorstellen die bij de dienst BD&S worden aangebracht door alle expertisegroepen van het SCK•CEN
 • samen met de verschillende expertisegroepen de potentiële waarde van nieuwe producten en diensten inschatten en een aanpak uitwerken om deze inkomsten te realiseren
   

Vereiste kwalificaties

 • U beschikt over een universitair diploma in de wetenschappen of toegepaste wetenschappen (liefst aangevuld met een MBA) of een diploma van handelsingenieur
 • U hebt 3 jaar ervaring in het domein van business development in een internationale omgeving, in de verkoop en distributie van hoogtechnologische en waardevolle producten aan grote industriële spelers
 • Basiskennis van toepassingen m.b.t. kernenergie en radioactiviteit, en kennis van de R&D markt zijn zeker extra troeven
 • U heeft ervaring met het uitwerken van business plannen en marktanalyses voor producten en diensten van variabele omvang (van +10.000€ tot +1.000.000€)
 • U spreekt en gebruikt veelvuldig beide landstalen (Frans en Nederlands) en Engels. U kan correct commercieel Engels schrijven
 • U bent flexibel ingesteld en bereid tot reizen gedurende kortere periodes, voornamelijk binnen Europa maar ook naar de rest van de wereld
 • U hebt ervaring met gesofisticeerde aankoop- en verkoopprocessen in een complexe bedrijfsomgeving
 • U bent bereid te werken in een nucleaire onderzoeksomgeving gelegen te Mol
 • U hebt een analytische geest, met aandacht voor details. U bent communicatief en knoopt gemakkelijk contacten aan
 • U bent klantgericht. U hebt onderhandelingstalent. U bent autonoom en neemt initiatief
 • U hebt ambitie en houdt ervan te werken in een internationaal kader dat u toelaat uw capaciteiten verder te ontplooien, evenals deze van het SCK•CEN


Contact

Indien u vragen heeft, contacteer

Caeyers Daan
+32 (0)14 33 22 50