Ontwikkelaar softwaresystemen voor en ondersteuning van de boekhouding van splijtbaar materiaal

314
2017-09-26
Onbepaald
Beheer van Afval en Passiva

Functiebeschrijving

Als ontwikkelaar softwaresystemen voor de boekhouding van splijtbaar materiaal zal je werkzaam zijn binnen de eenheid "Beheer van Afval en Passiva". Deze eenheid vervult binnen het SCK•CEN volgende taken:

 • het administratief en financieel beheer van het radiocatief afval en andere potentieel nucleaire materialen;
 • het niet-destructief meten van afvalverpakkingen (NDA);
 • het administratief & boekhoudkundig beheer van het splijtbaar materiaal (NMA);
 • de uitbating van het recyclagepark voor de verwijdering van de niet-nucleaire afvalstromen.

Je zal zelf werkzaam binnen het team van NMA (momenteel 2 personen) en staat in contact met verschillende andere eenheden op het SCK•CEN.

Je hebt het volgende takenpakket:

 • je houdt enerzijds het softwarepakket inzake splijtbare materialen up to date, anderzijds sta je in voor de ontwikkeling en de programmatie van bijkomende functionaliteiten van het softwarepakket;
 • je analyseert, ontwikkelt en programmeert nieuwe softwarepakketen voor het beheer van andere materialen (bronnen, niet-splijtbare materialen en andere passiva);
 • je test en je debugt de softwaretools en schrijft handleidingen;
 • je geeft opleiding over de nieuwe softwarepakketten aan collega's en externe partners;
 • je staat in voor de dienstverlening aan externe klanten (softwarematig).

Bovenstaande taken vertegenwoordigen grosso modo 90% van jouw takenpakket, Daarnaast speel je een belangrijke rol in de verzekering van de continuïteit van de taken in het team. In afwezigheid van jouw collega's heb je daarenboven volgende taken (10%):

 • je specialiseert jezelf in de specifieke technieken inzake de boekhouding van splijtbare materialen (conform Euratom-reglementering);
 • je staat in voor het verzamelen van de inventarisgegevens m.b.t. passiva splijtbare materialen, voor de correcte en efficiënte verwerking van de boekhoudkundige gegevens en het beheer ervan;
 • je rapporteert over de boekhouding van splijtbare materialen aan Euratom en aan de betrokken Belgische overheidsdiensten;
 • je volgt de nationale en internationale wetgeving inzake de boekhouding van splijtbare materialen op;
 • je onderhoudt contacten met externe controleorganismen;
 • bij inspectie ontvang en begeleid je de externe inspecteurs op de SCK•CEN site;
 • je voert de interne inspectie uit;
 • je staat in voor de dienstverlening aan externe klanten (boekhoudkundig).

Vereiste kwalificaties

 • Je beschikt over een bachelor in de Toegepaste Informatica – softwareontwikkeling;
 • je hebt een goede kennis van het .NET Framework met ervaring in het ontwikkelen van C# toepassingen;
 • je hebt kennis van object-georiënteerd programmeren en Windows Presentation Foundation (WPF);
 • je hebt kennis van Microsoft SQL Server;
 • je hebt ervaring met de analyse, het design en de implementatie van applicaties,
 • je beschikt over goede communicatieve vaardigheden;
 • je bent klantgericht;
 • je werkt nauwgezet en hebt oog voor kwaliteit en veiligheid; 
 • je kan zelfstandig werken;
 • je hebt een goede kennis van het Nederlands en Engels, kennis van het Frans is een pluspunt.


Contact

Indien u vragen heeft, contacteer

Craninx An-Sofie
+32 (0)14 33 25 84