Analyses en metingen

Reactordosimetrie

Het doel van reactordosimetrie is het bepalen van neutronenfluxen voor diverse toepassingen. Een van de meest courante technieken hiervoor is de neutronenactiveringstechniek. Zo worden bijvoorbeeld de bewakingscapsules in kernreactoren doorgaans uitgerust met activeringsdraden of -folies (dosimeters). Na bestraling kan de neutronenflux waaraan de capsule werd blootgesteld dan bepaald worden aan de hand van de gemeten dosimeteractiviteit.

Accreditatie

Het SCK•CEN kan bogen op een ruime ervaring in het domein van de reactordosimetrie dankzij het onderzoek dat we uitvoeren en de diensten die we leveren. De eerste accreditatie van het laboratorium voor reactordosimetrie dateert al van 1998.

Vandaag is het laboratorium geaccrediteerd door BELAC voor de diensten die het verstrekt in overeenstemming met ISO/IEC 17025:2005.

Het labo is uitgerust met hogezuiverheidsgermaniumdetectoren die gebruikt worden voor gamma- en röntgenspectrometriemetingen bij hoge resolutie.

Voorbeelden van standaard-reactordosimetriediensten

  • Monitoringdosimetrie voor kernreactoren
  • Dosimetrie voor experimenten met onderzoeksreactoren
  • Retrospectieve dosimetrie
  • Consultancy

Kalibratie

Het SCK•CEN biedt kalibratiediensten voor neutronendetectoren zoals fissiekamers aan, via het gebruik van standaardstralingsvelden (thermisch spectrum of fissiespectrum) in de BR1-reactor. 

 

Contact: jwageman@sckcen.be

Meer informatie op ons our Science Platform (Engels)