Gezondheid

Medische beeldvorming

Ioniserende straling wordt toegepast in verschillende types van medische beeldvorming. Wie naar het ziekenhuis gaat voor een röntgenfoto, wordt bestraald met X-stralen. Deze straling gaat dwars door het lichaam en levert op die manier een scherpe foto op van de harde delen van het lichaam: het skelet.

Bij een mammografie maakt de arts gebruik van zachte röntgenstraling om de verschillen tussen vet- en klierweefsel te bestuderen. Ook bij botdensitometrie gaat het om een lage dosis ioniserende straling. Tijdens het onderzoek gaat een röntgenstraal, niet dikker dan een naald, over het lichaam. Het toestel meet hoeveel straling doorheen het bot komt. Dit onderzoek bepaalt het precieze kalkgehalte in het bot.

We doen onderzoek naar de gezondheidseffecten van deze beeldvormingstechnieken met lage stralingsdosissen op lange termijn. De resultaten en de tips en aanbevelingen die hieruit volgen, verzekeren een betere bescherming van de patiënt en het medische personeel. De uitgewerkte modellen en controletechnieken zorgen voor zo laag mogelijke stralings-dosissen.

Premature baby’s

Vooral bij te vroeg geboren baby’s is het belangrijk om de stralingsdosis tot een minimum te beperken. Zij ondergaan in de eerste levensmaanden tal van medische onderzoeken, waaronder verschillende radiografieën van de longen. Baby’s zijn extra gevoelig voor straling, waardoor de dosis zo laag mogelijk moet blijven.

Ditzelfde principe geldt voor ongeboren kinderen en dus ook voor de onderzoeken bij zwangere vrouwen.

 

Meer info: Optimaliseren van medische stralingsdosissen

Medische toepassingen