MYRRHA, de enige Belgische infrastructuur in de Europese lijst van belangrijke onderzoeksinfrastructuren

2017-05-17

De Europese Commissie steunt MYRRHA al sinds het begin van het project. In 2010 werd MYRRHA hoog op de lijst geplaatst van grote onderzoeksinfrastructuren voor energie door the European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI). Door een polyvalente Belgische installatie te kiezen verzekert Europa in de voorhoede van onderzoek te blijven op het gebied van energievoorziening en de strijd tegen klimaatverandering.

Het doel van deze nieuwe grote wetenschappelijke installaties, die de volgende jaren zullen gebouwd worden in Europa, zal zijn om bij te dragen aan de zoektocht naar veilige en duurzame oplossingen voor sociaaleconomische en ecologische uitdagingen. Dit zijn de uitdagingen waar onze samenleving mee geconfronteerd wordt bij de productie en het gebruik van energiebronnen.

MYRRHA ontving een dubbele Europese erkenning, enerzijds door op de Roadmap 2010 van ESFRI geplaatst te worden tussen andere grote wetenschappelijke installaties, anderzijds door haar technologie voor splijtingsreactoren – legering van lood en bismut - als één van de drie geselecteerde technologieën van de Europese industriële initiatieven voor duurzame nucleaire energie (ESNII). Europa wil graag de ontwikkeling en de implementatie van technologieën met lage CO2-uitstoot versnellen,” verklaart Hamid Aït Abderrahim, adjunct-directeur-generaal van het SCK•CEN.

Deze week start, zoals elke 2 jaar, opnieuw een evaluatie van alle belangrijke projecten. Eind 2017 zal de beslissing voor MYRRHA genomen worden, ofwel blijft MYRRHA op de lijst met belangrijke projecten tot en met 2020, ofwel verkrijgt het project het statuut Landmark rekening houdend met fase 1 die gestart zal worden en de vooruitgang van de implementatie van het project.   

België is meer dan ooit vastberaden om in de voorhoede van de technologische nucleaire innovatie te blijven. Zoals blijkt uit het MYRRHA project blijven we investeren in nucleair onderzoek voor het behoud en het bevorderen van onze expertise en onze infrastructuren. De aangeboden technologische oplossingen van MYRRHA zijn essentieel voor volgende generaties. Deze oplossingen zullen de ecologische voetafdruk van nucleair afval verminderen en een betrouwbare productie van medische radio-isotopen voor iedereen garanderen.” verklaart Marie Christine Marghem, Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling.

     Van links naar rechts:
     Hamid Aït Abderrahim
     Alberto Fernandez Fernandez
     Quang Tran Minh
     Marie Christine Marghem
     Norbert Meyer
     Laurence Lenoir
     Derrick Gosselin