Inspiration - SCK•CEN’s duurzaam engagement voor het Zuiden

Het SCK•CEN engageert zich sinds 2012 volop voor Ondernemers voor Ondernemers. Deze Belgische organisatie wil een duurzame economische groei in ontwikkelingslanden bevorderen door relaties op te bouwen tussen ondernemers in het Noorden en in het Zuiden. Een missie die perfect aansluit bij de bedrijfscultuur van ons studiecentrum, waar verantwoordelijkheid, innovatie, kennisoverdracht en duurzaamheid als waarden centraal staan.

Dit engagement in Ondernemers voor Ondernemers hebben we in de eerste plaats te danken aan de motivatie van onze vrijwillige medewerkers die vol enthousiasme hun expertise en ideeën delen. Het zijn zij die ons project genaamd INSPIRATION (INtroduction of SPIRulina in Equatorial Africa To Improve lOcal Nutrition) hebben bedacht en uitgewerkt, op basis van ons onderzoek in het kader van de ruimtevaart.
 

Strijd tegen chronische ondervoeding

Met INSPIRATION willen we in de Democratische Republiek Congo de teelt van de cyanobacterie spirulina ontwikkelen en ondersteunen. De bacterie is voedingsrijk en kan dus een belangrijke bijdrage leveren in de strijd tegen chronische ondervoeding, die in Congo momenteel 43% van alle kinderen jonger dan vijf treft.

In 2015 ging het project INSPIRATION van start in de regio’s van Mooto en Mbandaka, waar de eerste kweekbassins werden geïnstalleerd. Onze microbiologen verleenden assistentie bij de opbouw van de bassins, het zoeken naar geschikte waterbronnen als de analyses van de teelt. Dit zowel ter plaatse als vanop afstand.

Het project nam in 2017 een nieuwe stap voorwaarts met de oprichting van een samenwerking met de Université Pédagogique Nationale (UPN) van Kinshasa. Het doel: solide kennis over de kweek van spirulina ontwikkelen en een pedagogische luik uitwerken om de lokale bevolking te sensibiliseren en op te leiden. In een volgende stap zal UPN de kweek van spirulina verder verfijnen, de productie opdrijven en de teelt verwerken, zodat het als voedingssupplement aan ondervoede kinderen gegeven kan worden.

Partner worden?

Ondernemers voor Ondernemers en het SCK•CEN zijn op zoek naar partners uit andere regio’s (ook andere landen) die hun schouders onder dit project willen zetten. Interesse? Mail dan naar inspiration@sckcen.be