Raad van Bestuur

Van links naar rechts: Frank Deconinck, Michel Giot, Eric van Walle, Georges Denef, Katrien Kimpe, Yves De Graeve, Cis Schepens, Derrick Gosselin, Didier De Buyst, Sigrid Jourdain, Tine Baelmans, Didier Hellin, Raf Suys, Nele Geudens, Martial Pardoen. Afwezig: Patrick Lansens.

 

 
 
 
 
 
 
Voorzitter Derrick Gosselin
Vice-voorzitters Didier Hellin
  Patrick Lansens
Afgevaardigd bestuurder  Sigrid Jourdain 
Leden Tine Baelmans
  Didier De Buyst
  Georges Denef
  Nele Geudens
  Michel Giot
  Katrien Kimpe
  Raf Suys
  Cis Schepens
Ereleden van de Raad van Bestuur Frank Deconinck
Regeringscommissarissen Yves De Graeve
Martial Pardoen
 

Missie

De leden van de Raad van Bestuur worden gekozen vanwege hun wetenschappelijke of professionele expertise. Naast hun aanwezigheid op bestuursvergaderingen, en indien nodig op vergaderingen van Het Bureau of werkgroepvergaderingen voortkomend uit de Raad van Bestuur (financiën, bezoldigingen, veiligheid, MYRRHA, bestuur), ondersteunt de Raad van Bestuur de ontwikkeling van het Studiecentrum evenals haar erkenning als expertisecentrum op wereldniveau.

Enkele voorbeelden:

  • Ontwikkelen en uitwerken van documenten met betrekking tot de strategie die het SCK•CEN voor ogen heeft en meer bepaald wat betreft de duurzaamheid van haar onderzoeksmiddelen;
  • Ontwikkelen en uitwerken van het ethisch charter;
  • Ondersteuning van het management tijdens buitenlandse bezoeken alsook het onthaal van internationale partners in België met inbegrip van ondertekening van eventuele overeenkomsten  en in het bijzonder tijdens staatsbezoeken of vorstelijke bezoeken(Saoedi-Arabië, China, Japan, Zuid-Korea);
  • Deelname aan het onthaal van vooraanstaand Belgisch of buitenlands bezoek  (koningshuis, ministers, ambassadeurs, parlementariërs, bestuurders van Europese onderzoeksinstellingen,…);
  •  Ondersteuning van het management bij de organisatie van wetenschappelijke congressen in België of in het buitenland (bijvoorbeeld ANIMMA, Symposium over medische radio-isotopen, Kernenergie voor nieuwe Europa,…);
  • Deelname aan wetenschappelijke, sociale en culturele evenementen van het onderzoekscentrum;
  • Ondersteuning van industriële contacten en privépartners;
  • Samenhang met het Wetenschappelijk Adviescollege van het SCK•CEN.

Ondersteunende activiteiten worden beschouwd als onderdeel van hun functie en worden derhalve niet extra gecompenseerd. De activiteiten worden aan de leden toegewezen in functie van competenties en beschikbaarheid. 

Er zetelen ook twee vakbondsafgevaardigden in de Raad van Bestuur, zonder remuneratie : Geert Van Autenboer en Frans Geerts.

Algemeen bestuursreglement 

Vergoeding leden Raad van Bestuur 2017

Aanwezigheidspercentage Raad van Bestuur en het Bureau