Reactor Operator

681
2019-05-31
Permanent

Job description

Beheers een  kernreactor
 
- Werk mee aan het in stand houden van medische en industriële toepassingen
- Maak deel uit van een team dat weet van aanpakken
- Een technische A2 opleiding
- Werk in een onderzoeksomgeving met baanbrekende projecten en internationale bekendheid

Maak het verschil als reactoroperator

Reactor BR2's hoog thermisch neutronen Flux  is perfect geschikt voor de routine productie van vele belangrijke radioisotopen die een hoge specifieke activiteit nodig hebben. Meer dan 50 radioisotopen worden geproduceerd voor medische en industriële toepassingen.

Als Operator zorg jij ervoor dat de reactor blijft werken op een veilige en gecontroleerde manier zodat ieders veiligheid gegarandeerd is en een optimale werking van de reactor verzekerd is. Om dit te doen verzeker jij:
- De controle van de parameters van al de nucleaire en conventionele kringen van de reactor en de daarbij horende apparatuur;
- Het treffen van de nodige maatregelen tot het starten, het in bedrijf houden en het stilleggen van de reactor en de daarbij horende apparatuur. Ook het uitvoeren van periodieke inspectierondes in het BR2-complex volgens de procedures, de abnormale verschijnselen interpreteren en desgevallend ingrijpen;
- Instaan voor het montagewerk ; aansluiten en afkoppelen van proeven, ontgrendelen en vergrendelen van de reactor, enz... Dit omvat ook het vooraf instuderen van de experimenten, het zich op de hoogte houden van de condities voor het normaal verloop van de experimenten, en het noteren van alle desbetreffende gegevens (opstellen van grafieken van parameterverloop van proeven om de bestralingscondities ervan te verzekeren);
- Het uitvoeren van alle werkzaamheden aan de reactor en de daarbij behorende installaties tijdens de shut-down periode, in samenwerking met gehele ploeg en het nemen van de voorgeschreven maatregelen in geval van alarm;
- Het naleven van de veiligheidsvoorschriften betreffende werkzaamheden in gecontroleerde zones en lokalen. Het up-to-date houden van de kennis over het functioneren van de reactor en de daarbij horende installaties en het inbrengen en bijhouden van meetgegevens via computerprogramma's.

Required qualifications

Om deze uitdagende verantwoordelijkheid aan jou te kunnen toevertrouwen verwachten we van jou:

- Diploma van hoger secundair technisch onderwijs, richting electromechanica;
- Ervaring inzake uitbating van een reactor is wenselijk, maar niet onontbeerlijk;
- Kennis van meettechnieken, gecombineerd met zin voor administratief werk (opstellen van relevés, bijhouden van het logboek, enz..);
- Bereid zijn fysieke manipulaties te verrichten op de reactor in moeilijke omstandigheden (manipulaties op afstand onder water, dragen van een drukpak of masker). Hierbij zijn openstaan voor teamwork en zin om te werken in gecontroleerde zones onontbeerlijk;

- Een positieve attitude om Ploegen te werken en gedeeltelijk dagwerk te verrichten tijdens de stilstand van de reactor. Dit soms terwijl je werkt in gecontroleerde zones met adembeschermingsapparatuur en/of eventueel drukpak / volgelaatsmasker of andere PBM.
- Een uitstekende kennis van het Nederlands en heb je een basiskennis van het Frans en het Engels;


Contact

Should you have any questions, please contact

Deben Frederik
+32 (0)14 33 25 72