Internal auditor

515
2018-09-30
Permanent
General Management

Job description

Op basis van een methodische aanpak vormt de interne auditor zich een mening over de goede werking, de doeltreffendheid en de efficiëntie van de departementen, de financiële en de operationele processen op het SCK•CEN.
Hij/zij formuleert aanbevelingen en neemt een adviserende en coördinerende rol op bij de opvolging en implementatie van deze verbeteringsvoorstellen.

Zo zal hij/zij onder meer:
• alle departementen verkennen en de interne efficiëntie en eventuele risico's identificeren;
• de opbouw en de werking van de diverse processen beoordelen;
• een onafhankelijk oordeel formuleren over de werking van het interne controle- en risicobeheerssysteem;
• naar aanleiding van het onderzoek heldere rapporten opmaken;
• de financiële cijfers analyseren en rapporten opstellen om het management te kunnen adviseren over de verbetering van de performantie, van de effectiviteit en van de beheersing van de kosten;
• aanbevelingen maken tot verbetering van de interne werkprocessen, de interne controle en de governance;
• het oordeel en de aanbevelingen met betrekking tot de auditresultaten in een concreet actieplan omzetten;
• de implementatie van de aanbevelingen opvolgen in overleg met het management en de betrokken departementen en hierover rapporteren;
• bij wijze van permanente evaluatie interne besprekingen organiseren, analyses uitvoeren en onafhankelijke evaluaties van de processen uitvoeren om het management op regelmatige basis te informeren over de efficiëntie en de effectiviteit van de bedrijfsvoering.

Required qualifications

• Je hebt een Master diploma Toegepaste Economische Wetenschappen, Handelswetenschappen, Rechten of Handelsingenieur.
• Je hebt een aantal jaren ervaring in een gelijkaardige functie, bij voorkeur bij één van de wereldspelers op vlak van audit & consulting.
• Je hebt uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden waardoor je duidelijk en overtuigend je analyses en standpunten naar voor kan brengen.
• Je hebt een diplomatische aanpak en kan omgaan met verschillende soorten persoonlijkheden. Je vindt de gemeenschappelijke factor in de belangen, harmoniseert de standpunten en kan zo het einddoel bereiken.
• Je bent onafhankelijk en assertief en geeft vrij en ongebonden je oordeel.
• Je beschikt over kennis/ervaring van het proces van een interne audit.
• Je beschikt over kennis/ervaring van risicobeheer en risico-analyse op strategisch en operationeel niveau en de daaraan gekoppelde beheersinstrumenten.
• Dankzij je kritische en analytische ingesteldheid kan je ineffectieve situaties en hun oorzaken identificeren.
• Je beschikt over een flinke dosis pragmatiek en bent oplossingsgericht.
• Je pakt de zaken systematisch aan en zorgt voor opvolging. Je hebt bewezen projectmanagementvaardigheden.
• Je beheerst het Nederlands, Frans en Engels.


Contact

Should you have any questions, please contact

Caeyers Daan
+32 (0)14 33 22 50