Technicus (m/v) - 4 jaar (met kans op verlenging)

323
2017-10-22
4 jaar (met kans op verlenging)
Structural Materials

Job description

 • Oplossen van storingen en onderhouden van de apparatuur in de verschillende laboratoria;
 • uitvoeren van de materiaalproeven op unieke monsters volgens diverse onderzoeksmethodes;
 • meewerken aan de opbouw van experimentele installaties: installeren van de nutsvoorzieningen, in plan brengen en opvolgen van de uit te voeren werken;
 • verwerken en rapporteren van de meet- en testresultaten;
 • verrichten van de mechanische testen op radioactieve materialen d.m.v. telemanipulatoren;
 • uitvoeren van de vereiste controles op de proefstukken en de apparatuur;
 • bijhouden van het laboboek en actueel houden van de werkinstructies;
 • uitvoeren van taken met telemanipulatoren;
 • naleven van de geldende procedures, werkinstructies en veiligheidsvoorschriften;
 • deelnemen aan de permanentiebeurtrol.

Required qualifications

 • Diploma van hoger secundair technisch onderwijs (A2) bij voorkeur richting elektro-mechanica;
 • aanvullende kennis van meet- en regeltechnieken, technische tekeningen en programmering van instrumenten;
 • kennis van radioactiviteit en stralingsbescherming is een pluspunt of bereid zijn om hierover bijkomende opleidingen te volgen;
 • bereid zijn om te werken in gecontroleerde zones met de vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen;
 • nauwkeurige en leergierige houding;
 • praktijkgericht, analytisch, creatief en probleemoplossend kunnen denken;
 • praktische kennis van algemene informaticatoepassingen;
 • basiskennis van het Frans en voornamelijk technisch Engels.


Contact

Should you have any questions, please contact

Verbruggen Véronique
+32 (0)14 33 25 79