Preventieadviseur - arbeidsgeneesheer

213
2017-04-01
Permanent
External Medical Surveillance

Job description

De expertisegroep EMS staat onder meer in voor het externe gezondheidstoezicht van het merendeel van de werknemers in de nucleaire sector in de regio Mol-Dessel, alsook voor het interne gezondheidstoezicht van de eigen SCK•CEN werknemers.

De preventieadviseur-arbeidsgeneesheer heeft binnen deze groep de volgende verantwoordelijkheden :
- verantwoordelijk voor de organisatie van het gezondheidstoezicht conform het KB van 28.05.2003 i.v.m. het gezondheidstoezicht over alle werknemers onder ons periodiek toezicht, inclusief het radioprotectietoezicht over alle externe werknemers in de gecontroleerde zones conform het KB van 25.04.1997;
- verantwoordelijk voor alle taken toegewezen aan de erkende geneesheer (nucleaire installaties Klasse I) overeenkomstig de bepalingen opgenomen in het ARBIS ( KB van 20.07.2001). In dit verband wordt ook een bereidheid tot deelname aan de wettelijk verplichte permanentie i.v.m. eventuele bestralings- en besmettingsongevallen verwacht (tweewekelijkse beurtrol in een 24u/24u permanentie).
- verantwoordelijk voor de goede dagelijkse samenwerking met de andere disciplines binnen de IDPBW van het SCK•CEN en de aangesloten bedrijven, en dit op het vlak van Fysische Controle/Radioprotectie, arbeidsveiligheid, ergonomie, arbeidshygiëne en psychosociaal welzijn. Voor sommige deeltaken wordt samengewerkt met HRM en externe preventieadviseurs;
- het geven van interne en externe opleidingen i.v.m. stralingsbescherming; hij/zij werkt nauw samen met de SCK•CEN Academy voor het geven van interne en externe opleidingen (Module biologische effecten van ioniserende straling, problematiek personendecontaminatie);
-  het intern en ook extern volgen van de vergaderingen van de diverse Comités PBW en het bijwonen van de veiligheidsrondgangen;


Na een periode van één tot anderhalf jaar zal de betrokkene de leiding van de dienst opnemen en bijgevolg bijkomende beheers-en beleidsmatige taken opnemen, waaronder het opstellen en opvolgen van budgetten, het goedkeuren van aankopen, de opvolging van de tarificaties van de externe dienstverlening en de facturaties in dit verband, het beheer van het personeel (verlofaanvragen, evaluaties, functieclassificatie,….),…;
Op langere termijn treedt hij/zij als adviseur radioprotectie op voor onder andere werkgroepen binnen de Hoge Gezondheidsraad of voor het FANC/AFCN.

Required qualifications

De ideale kandidaat :
- is in het bezit van een diploma van master in de geneeskunde;
- heeft een erkenning als geneesheer-specialist in de arbeidsgeneeskunde;
- behaalde het getuigschrift Postgraduaat in de Radioprotectie;
- heeft minstens een Klasse II/III-erkenning door het FANC/AFCN voor medisch toezicht over werknemers beroepshalve blootgesteld aan ioniserende straling Een Klasse I-erkenning is sterk aanbevolen; indien deze nog niet behaald werd zal het SCK•CEN de nodige randvoorwaarden scheppen om deze tijdens de periode van tewerkstelling te behalen;
- beschikt over goede diplomatieke en communicatieve vaardigheden;
- heeft een goede beheersing van de Nederlandse, Franse en Engelse taal;
- is dynamisch, proactief en oplossingsgericht.


Contact

Should you have any questions, please contact

Paesmans An
+32 (0)14 33 25 86